Definities van vrede en welzijn


Ingebracht door bezoekers van deze site

De ziekte van vrede en welzijn Ingebracht door Niamh

Symptomen van Innerlijke vrede

Wees bedacht op symptomen van innerlijke vrede. Velen van ons zijn inmiddels al in contact gekomen met innerlijke vrede en het is mogelijk dat het epidemische vormen gaat aannemen bij mensen overal om ons heen. Dit zou een serieuze bedreiging kunnen vormen, naar wat tot nu toe een tamelijk stabiele toestand van conflict in de wereld was.

Sommige signalen en symptomen van innerlijke vrede:

Een neiging om spontaan te denken en te handelen in plaats vanuit 
angsten gebaseerd op ervaringen uit het verleden.

Een onmiskenbaar vermogen om van elk moment te genieten.

Een verlies aan interesse om over andere mensen te oordelen.

Een verlies aan interesse om de handelingen van anderen te interpreteren.

Een verlies aan interesse in conflicten.

Een toenemend onvermogen om je zorgen te maken (dit is een zeer ernstig symptoom)

Veelvuldig voorkomende aanvallen van overstelpende dankbaarheidgevoelens.

Warme gevoelens van verbondenheid met anderen en de natuur.

Veelvuldige lachaanvallen.

Een toenemende neiging om de dingen te laten gebeuren in plaats van ze teweeg te moeten brengen.

Een toegenomen vatbaarheid voor liefde die andere uitstralen als ook een oncontroleerbare drang zelf liefde uit te stralen.Niamh

Wat is jouw definitie van vrede en welzijn?