Reacties - De Vredesmissie
 

Welkom  en leuk dat je wilt reageren.

Klik hier boven op Reacties. Je ziet dan deze zelfde pagina met daaronder de mogelijkheid om te reageren.

Om te kunnen reageren op jouw reactie vraag ik je jouw E-mailadres in te vullen.

Jouw E-mailadres blijft geheim en wordt beslist niet gepubliceerd of aan derden verstrekt.

Je kunt als dat wilt jouw website invullen. deze is dan wel zichtbaar voor andere bezoekers.


Edwin
10/10/2008 07:14:50

Hi Alex,

Leuke wedsite. De werld heeft veel meer mensen als jij nodig om de vrede te bewaren.

Groetjes,

Edwin R

Reply
Alex
10/10/2008 14:21:35

Hoi Edwin, bedankt voor je mooie woorden.
Ik ben het ook met je eens: we hebben het liefst álle mensen nodig om vrede te bewaren en te bevorderen. Ik probeer op mijn website vooral veel innerlijke vrede aan te bieden. Daarmee begint het uiteindelijk toch allemaal?

Vriendelijke groet,

Alex

Reply
Niamh
10/22/2008 22:00:06

Symptomen van Innerlijke vrede

Wees bedacht op symptomen van innerlijke vrede. Velen van ons zijn inmiddels al in contact gekomen met innerlijke vrede en het is mogelijk dat het epidemische vormen gaat aannemen bij mensen overal om ons heen. Dit zou een serieuze bedreiging kunnen vormen, naar wat tot nu toe een tamelijk stabiele toestand van conflict in de wereld was.

Sommige signalen en symptomen van innerlijke vrede:

· Een neiging om spontaan te denken en te handelen in plaats vanuit angsten gebaseerd op ervaringen uit het verleden.
· Een onmiskenbaar vermogen om van elk moment te genieten.
· Een verlies aan interesse om over andere mensen te oordelen.
· Een verlies aan interesse om de handelingen van anderen te interpreteren.
· Een verlies aan interesse in conflicten.
· Een toenemend onvermogen om je zorgen te maken (dit is een zeer ernstig symptoom)
· Veelvuldig voorkomende aanvallen van overstelpende dankbaarheidgevoelens.
· Warme gevoelens van verbondenheid met anderen en de natuur.
· Veelvuldige lachaanvallen.
· Een toenemende neiging om de dingen te laten gebeuren in plaats van ze teweeg te moeten brengen.
· Een toegenomen vatbaarheid voor liefde die andere uitstralen als ook een oncontroleerbare drang zelf liefde uit te stralen.

Reply
Niamh
10/24/2008 09:08:31

He Alex,

thanx voor het verwerken van mijn inbreng, looks good ;-)
Bedankt voor de tips van vannavond en hoop dat je me wat inspirerende links toestuurd.
Ik ga je site nog verder bekijken en bedenken wat ik nog meer kan toeveoegen.

Liefs Niamh

Reply
11/18/2008 01:52:35

Hoi Alex,
Wat jammer dat ik je site nu pas check, maar gelukkig beter nu dan niet. Fantastisch initiatief en jij vervult met jou site een stukje wat ik op de mijne moet laten liggen simpel door tijdgebrek. Ik ga jou site prominent verwijzen op mijn site ergens op de inspiratiepagina onder het kopje "vredesinspiraties". Als ik je dan af en toe een mooie vredesquote kan sturen of wat inspiratie om te plaatsen, streven we beide naar vrede, hand in hand.
Deze quote wil ik alvast met je delen:

True peace is not something that is bestowed upon you.
It is the state of mind you cultivate within you.

Ik wens je heel veel succes emt dit mooie initiatief. De wereld heeft je nodig!
X
Renate
www.BeLight-inspiratiecentrum.nl

Reply
11/18/2008 01:56:39

Nog een hele mooie vind ik:

Peace
If there is righteousness in the heart,
there will be beauty in the character.
If there is beauty in the character,
there will be harmony in the home.
If there is harmony in the home.
there will be order in the nation.
If there is order in the nation,
there will be peace in the world.

Deze quote is van sai baba.

Reply
11/18/2008 01:57:37

Nog eentje dan...

The first step towards peace,
comes from finding it within...

Reply
11/18/2008 01:58:34

Oh en Niamh...
GEWELDIG!!

Reply
11/29/2008 01:46:05

Hoi Alex, Dank je wel voor het bekend maken van jou vredessite.

"Power to the Peacefull"

Groetjes van Mickey

Reply
12/3/2008 00:31:30

Hoi Lieve bezoekers van mijn website.

Wat ben ik blij met al jullie reacties.
Echt een stimulans om door te gaan met deze website.
Ik kan wel wat hulp gebruiken als het om meer bezoekers gaat.
Hoe meer bezoekers, hoe meer vrede en welzijn en hoe harder deze site zal groeien.
Willen jullie mij helpen?
Dat kan door mijn site bijvoorbeeld te tippen op Hives, Facebook, jouw eigen website, etc.
Je kunt natuurlijk ook je vrienden op de hoogte brengen.
Deze website dient overigens geen enkel commercieel doel. Het gaat alleen om het laten groeien van (innerlijke)vrede en welzijn.
Draag jij ook bij?

Vriendelijke vredesgroet,

Alex Mooyman

Reply
Piet
1/3/2009 19:49:28

Helaas is er nog geen echt alternatief voor aardolie. We gebruiken meer dan 84000.000 vaten per dag. Een winmolen kost nog altijd veel meer energie tijdens zijn leven dan dat deze ooit kan leveren. (onderhoud,productie,omvormer,etc meegerekend) en er is dus aardolie nodig voor iedere windmolen die gebouwd wordt. Dan heb ik het nog niet over de nadelen van windenergie. Je hebt voor iedere megawat aan capaciteit in windmolens ook nog dezelfde back-up capaciteit nodig voor windstille perioden.
Het is dan ook een grote schande dat de overheid hier aan meebetaald, zonder subsidie stond er niet één windmolen!
Foto/zonnecellen kosten meer dan 5 maal zoveel energie als ze opbrengen. Dit is helemaal onnodige schade aan het milieu.
Ondertussen worden onze auto's groter en verbruiken ze steeds meer energie. Met 25Kw vermogen kan iedere bestuurder iedere dag zijn rijbewijs verliezen door de max snelheid met meer dan 50 Km/h te overschrijden. Waarom beschikken de meeste auto's dan over minimaal 60 Kw?
Voorlopig ziet het er naar uit dat het in stand houden van de economie zwaarder weegt dan het zuinig omspringen met energie.

Reply
alex
1/3/2009 22:08:29

Beste Piet, Wat een zwaarmoedig stukje. Je zou bijna de moed verliezen.
Ik ben het met je eens dat de economie in de politiek zwaarder weegt dan investeren in zuinige energie. Met dat gegeven moet je dus aan de slag.
Misschien moet daar het probleem dan ook worden aangepakt. Schone energie moet worden gecommercialiseerd.
In Duitsland gebeurt dat al en wordt zonne-energie een steeds grotere industrie, waar geld aan te verdienen is. Ook het gewone volk kan hieraan meeverdienen. Hoewel het systeem traag werkt, beginnen de oplossingen voor schone energie steeds meer vorm te krijgen. Stijgende olieprijzen zorgen er voor dat alternatieven steeds betaalbaarder worden.
Heb je de documentaire "Here comes the sun" al gezien? Je vindt hem op deze website onder alternatieve energie.
Tot slot nog een ding. Het toppunt van energie verspillen is somberen. Daar is nog nooit iemand van opgeknapt.
Vrolijk blijven dus!

Groetjes,

Alex

Reply
3/12/2009 06:09:08

Hoi Alex,
Dank je wel voor dit mooie initiatief. Ik zal je zeker tippen op mijn hyvespagina's.

Groetjes, Carola

Reply
4/5/2009 06:30:45

Hallo Alex,
Spontaan volgde je mij op twitter dus ben ik je site maar eens gaan bezoeken. Mooi initiatief, daar moeten er meer van komen!
Toevallig is zeilen bij ons ook een hobby :) van de velen. Die bijdrage van Niamh vind ik ook erg mooi gevonden trouwens. En die spreuken ook. Ben een beetje een quotefreak ;) Bijgevoegd een leuk filmpje waar menigeen al vrolijk van werd.
Succes met je site!
Sander

Reply
Wouter ter Heide.
11/14/2011 02:39:18

Alomvattende oplossing.

De grote sympathie voor de grensoverschrijdende Occupy-beweging is alleszins begrijpelijk. Want wie wil nu niet een eerlijkere wereld! Jammer genoeg weten de Occupiers aan die volkswil geen invulling te geven, omdat ze geen idee hebben waar het heen moet met de wereld. Om daar zicht op te krijgen wordt het tijd ons te realiseren dat de financiële crisis niet op zichzelf staat, maar slechts één facet is van de alomvattende crisis die de wereld in vele gedaanten (als klimaat-, voedsel-, energie-, grondstoffen- en politieke crisis) dagelijks teistert.
Voor het beteugelen van dat veelkoppige crisismonster zullen wij dan ook tot het besef moeten komen dat - in wezen - de wereld niet geteisterd wordt door een financiële maar door een existentiële crisis. Een bestaanscrisis die het leven in al zijn facetten (materieel zowel als immaterieel) ernstig bedreigd, dus ons (voort-)bestaan onafgebroken in de waagschaal stelt.
Om dit alomvattende gevaar gezamenlijk het hoofd te bieden, niet alleen in ons eigen belang maar in het bijzonder in dat van onze eerste zorg: “Ons nageslacht”, zullen wij ons (als mensheid) dan ook moeten beraden over een mondiaal beleid op existentiële grondslag.
Voor dat mondiale beraad leent zich de VN en voor de existentiële beleidsgrondslag de gedachte van de aarde als een levend organisme. Een lichaam dat ondanks haar geweldige omvang en hoge leeftijd nog steeds niet heeft ingeboet aan levenskracht en daarmee aan het (voort-)brengen van nieuw leven. Kortom, een giga-moeder waar de mens niet boven staat - als ware hij de schepper ervan - maar een onlosmakelijk deeltje van is, gelijk elke cel in ons eigen lichaam.
De juiste instandhouding van die organische eenheid, ook wel adequaat beheer of goed rentmeesterschap genoemd, is begrijpelijkerwijs de gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal - als mensheid - en vraagt zodoende om een mondiale aanpak. Voor wie daar oog voor heeft, is de mogelijkheid daartoe levensgroot aanwezig.
Aannemende dat de ‘moeder aarde hypothese’ wetenschappelijk onderbouwd kan worden, dan ligt het in de lijn der verwachting dat de politiek het op zeker moment wereldwijd zal aanvaarden als objectief verifieerbare beleidsgrondslag, dus als bruikbaar alternatief voor de gangbare financiële. Een bijdetijds alternatief, omdat het naadloos aansluit bij onze mondialiserende tijdgeest, die (als geest) niet te kapitaliseren is en ongemerkt (de geest eigen) verwijst naar mondiale eenheid. Het bereiken daarvan zal begrijpelijkerwijs het einde betekenen van de verdeeldheid zaaiende (want subjectief!) religieuze en ideologische beleidsgrondslagen, zonder afbreuk te doen aan de intrinsieke waarde van welke religie en ideologie dan ook. Alleen als overkoepelende beleidsgrondslag schieten zij stuk voor stuk tekort om de wereldcrisis het hoofd te bieden, beleidsmatig gesproken.
Kortom, het is te voorzien dat de wetenschappelijke onderbouwing van het ‘moeder aarde idee’, uiteindelijk zijn leiden tot de afschaffing van zowel het dictatoriale parlementaire (wie regeert dicteert) als het dictatoriale monetaire (wie betaalt bepaalt) systeem, ten gunste van een alomvattend democratisch bestel. Een mondiaal eenheidsbestel dat niemand tekort doet en zodoende geen bedreiging vormt voor welke levens- en/of wereldbeschouwelijke overtuiging dan ook. Met als resultaat dat het geen angst maar enkel vertrouwen inboezemt. Dé voorwaarde voor de totstandkoming van een vruchtbaar lange termijn beleid.
Het is deze voorwaarde die de weg vrijmaakt voor bovengenoemd hoopgevend VN-beraad, ter verwerkelijking van een mondiaal (vredes-)beleid onder VN-vlag. Daarvoor zal onze volkerenorganisatie wel eerst omgebouwd moet worden van een organisatie van regeringen, die primair hun eigen of nationale belangen nastreven, tot een mondiaal beleidsorgaan met bovennationale bevoegdheden, dat primair staat voor het mondiaal of algemeen belang. Voor die broodnodige ombouw leent zich het slapende artikel 109 van het Handvest, dat spreekt van een algemene conferentie van lidstaten met als doel de herziening van het Handvest. Het tot leven roepen van dit artikel is ‘dé’ kans voor de slaapzak-activisten van de wereldomvattende Occupy-beweging, om hun ongrijpbare ideële beweging dé richting te geven die leidt naar de beoogde eerlijke wereld. De mondiale samenleving die niet langer wordt voortgedreven door gekunstelde financiële en partijpolitieke krachten, maar drijft op de alomvattende democratische kracht van de wereldbevolking.
Om deze ‘power to the people’ gedachte handen en voeten te geven, zal enkel het VN-Handvest herzien moeten worden. Daarbij moet allereerst gedacht worden aan de opheffing van de dictatoriale (vetorecht) Veiligheidsraad, met de gelijktijdige overheveling van zijn primaire taak (de handhaving van de internationale vrede en veil

ReplyLeave a Reply.